Informatie-uurtje vrijwilligerswerk

Beschrijving:

Versa Vrijwilligerscentrale gaat vanaf nu ongeveer 1 maal per maand een informatie-uurtje over vrijwilligerswerk geven.

We proberen dit in de eerste week van de maand te doen.

Waar gaat de informatie over?

1   de onkostenvergoeding regeling vrijwilligerswerk

2  de VNG verzekering voor vrijwilligers

3  een leuke oriëntatie op wat er aan vrijwilligerswerk is

Er wordt gewerkt in kleine groepjes van max. 8 personen en je vooraf aanmelden is dan ook noodzaak.

Na afloop van dit uurtje kunt u direct bemiddeld worden naar het vrijwilligerswerk van uw keuze als u dit wenst.

Onze excuses, maar de aanmelding voor deze training is gesloten.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.