Vrijwilligersacademie E-learning 

 Voor vrijwilligers, maar ook voor mantelzorgers is een aantal online cursussen ontwikkeld. Sommige van deze cursussen worden afgesloten met een certificaat.

Het is fijn kennis op te doen via e-learning maar het je eigen maken gaat beter in groepen waar je feedback kan krijgen op jouw inbreng en houding. 

Het vult elkaar prima aan! Heb je na deze e-learning nog vragen of behoefte aan training? Meldt dit via www.vagev.nl

Down en oud

Volwassenen met Downsyndroom worden ouder en ouder. Samen met hun familie, verzorgers en begeleiders hebben zij recht op goede informatie en voorlichting over wat zij bij het ouder worden kunnen verwachten. Het doel van deze brochure is om te helpen bij dit proces.

Hij is bestemd voor verschillende gebruikers: families, professionals, directe verzorgers/begeleiders, vrijwilligers en iedereen die betrokken is bij het algemene welzijn van iemand met Downsyndroom. down en oud

Tips voor omgang met mensen met dementie

Veel vrijwilligers komen tijdens hun werk in contact met mensen met dementie. Alzheimer Nederland heeft een website met praktische tips en achtergrondinformatie voor naasten en vrijwilligers.

http://www.alzheimer-nederland.nl/informatie/zorgen-voor-iemand-met-dementie/omgaan-met-dementie.aspxVerantwoord Alcohol Schenken (IVA)

Vrijwilligerswerk achter de bar van je organisatie is hartstikke goed en belangrijk werk!

Om als barvrijwilliger aan de slag te gaan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Je moet minimaal 16 jaar zijn en een Instructie Verantwoord Alcoholschenken gevolgd hebben. Deze instructie kan ook digitaal gevolgd worden. De Instructie Verantwoord Alcoholschenken bestaat uit twee delen. Een informatief gedeelte en een test van je kennis. Wanneer je de test met 30 vragen gehaald hebt krijg je via de mail een certificaat die je zelf kan printen en aan de organisatie geven. De organisaties moet bij een controle kunnen aantonen dat de barvrijwilligers een Instructie Verantwoord Alcoholschenken hebben gevolgd.


Verkeersregelaars bij evenementen

De E-learning module Instructie Evenementenverkeersregelaar vervangt de klassikale instructie welke door de politie door het hele land werd gegeven. De Instructie is een initiatief van SVNL en Politieacademie en wordt mede mogelijk gemaakt door NOC*NSF, Atletiekunie, KNBLO, KNMV, KNSB, KNVB, KNWU, NTFU, en NWB.

https://www.verkeersregelaarsexamen.nl/


 Vrijwilligers Vinden en Binden

In deze cursus leer je stap voor stap hoe je de werving en begeleiding van vrijwilligers aan kunt pakken. De cursus bestaat uit een interactief videoprogramma en een persoonlijk plan van aanpak. Hiervoor dien je een inlogcode aan te maken.

http://www.vrijwilligerswerkacademie.nl/


Dementie

De drie cursusdoelen

De internetcursus DementieOnline voor mantelzorgers heeft drie doelen:

  1. Leren omgaan met de dementie en het (veranderende) gedrag van uw naaste.
  2. Zorgen voor uw naaste, zonder dat u zelf overbelast raakt.
  3. Meer grip krijgen op de situatie, zodat de zorg voor uw naaste nog beter lukt.

De cursus is vooral een ‘doe-cursus’. Wat u leert, kunt u meteen toepassen in uw situatie. Deelnemers die de cursus volgden, voelen zich sterker en meer in balans. Daardoor lukt het hen nog beter om voor hun naaste te zorgen.

Voor mantelzorgers maar ook vrijwilligers kunnen er veel van opsteken!

https://www.dementieonline.nl/online-cursus/aanmelden/


KNVB modern verenigingsbesturen: Back to Basics

De vereniging staat onder druk is een veel gehoorde kreet. Dit filmpje is bedoeld ter inspiratie voor verenigingsbestuurders die werken aan hun vereniging.

KNVB modern verenigingsbesturen: Back 2 Basics 2

 

N.B. de Vrijwilligers Academie geeft u links naar bestaande  e-mail learning voor vrijwilligers. De Vrijwilligers Academie is niet aansprakelijk voor de inhoud hiervan nog voor de kosten als die eraan verbonden blijken te zijn, bij vervolg bijv.