Informatie-uurtje vrijwilligerswerk te Bussum

Beschrijving:

Waar gaat de informatie over?

1   onkostenvergoeding regeling vrijwilligerswerk
2  VNG verzekering voor vrijwilligers
3  regels omtrent vrijwilligerswerk en een uitkering
4  en een leuke oriëntatie op wat er aan vrijwilligerswerk is

Er wordt gewerkt in kleine groepjes van max. 8 personen en je vooraf aanmelden is dan ook noodzaak.

Na afloop van dit uurtje kunt u direct bemiddeld worden naar het vrijwilligerswerk van uw keuze als u dit wenst.

Onze excuses, maar de aanmelding voor deze training is gesloten.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.