Vrijwilligersacademie E-learning 

 Voor vrijwilligers, maar ook voor mantelzorgers is een aantal online cursussen ontwikkeld. Sommige van deze cursussen worden afgesloten met een certificaat.

Het is fijn kennis op te doen via e-learning maar het je eigen maken gaat beter in groepen waar je feedback kan krijgen op jouw inbreng en houding. 

Het vult elkaar prima aan! Heb je na deze e-learning nog vragen of behoefte aan training? Meldt dit via www.vagev.nl


Ontdek je talenten

In deze module sta jij centraal. Je gaat op zoek naar je talenten en je kwaliteiten, naar datgene waar je goed in bent en waar je passie ligt. Want ieder mens heeft talenten.

Klik: http://elearning.pepdenhaag.nl/ontdek-talenten/


Maatje worden

Als maatje kun jij het verschil maken. Als vrijwilliger ben je een op een aan iemand gekoppeld, die voor een bepaalde tijd een steuntje in de rug nodig heeft. Bijvoorbeeld met betrekking tot inburgering, het voeren van administratie of het verwerken van een gebeurtenis of ziekte.

Klik: http://elearning.pepdenhaag.nl/maatje-worden-iets-voor-mij/story_html5.html


Mantelzorgers

De basismodule bestaat uit verschillende onderdelen. Je krijgt zicht op het evenwicht tussen draagkracht en draaglast. Wat zijn de instanties die kunnen ondersteunen?

http://elearning.pepdenhaag.nl/mantelzorg/story_html5.html


De kracht van een goed gesprek

In lastige situaties kunnen een luisterend oor en het stellen van de juiste vragen heel belangrijk zijn. In deze training leer je hoe je mensen door een goed gesprek sterker kunt maken.

https://www.vrijwilligersacademiebreda.nl/cursusaanbod/e-learning/e-learning-de-kracht-van-een-goed-gesprek/


Grenzen stellen

Iedere vrijwilliger maakt het mee: er wordt meer van je gevraagd dan je wilt. Hoe ga je daar mee om? Deze training helpt je om jouw grenzen te herkennen, bespreken en bewaken.

https://www.vrijwilligersacademiebreda.nl/cursusaanbod/e-learning/e-learning-grenzen-stellen/


Netwerk versterken

Een sterk sociaal netwerk is van groot belang voor de veerkracht van mensen. Niet iedereen heeft zo’n netwerk. In deze training krijg je tips om daar samen iets aan te doen.

https://www.vrijwilligersacademiebreda.nl/cursusaanbod/e-learning/e-learning-netwerk-versterken/


Omgaan met emoties

Bij vrijwilligerswerk komen ook emoties kijken. Het is niet altijd even makkelijk om daar goed mee om te gaan. Hoe je emoties herkent en bespreekbaar maakt, staat centraal in deze training.

https://www.vrijwilligersacademiebreda.nl/cursusaanbod/e-learning/e-learning-omgaan-met-emoties/


Down en oud

Volwassenen met Downsyndroom worden ouder en ouder. Samen met hun familie, verzorgers en begeleiders hebben zij recht op goede informatie en voorlichting over wat zij bij het ouder worden kunnen verwachten. Het doel van deze brochure is om te helpen bij dit proces.

Hij is bestemd voor verschillende gebruikers: families, professionals, directe verzorgers/begeleiders, vrijwilligers en iedereen die betrokken is bij het algemene welzijn van iemand met Downsyndroom. down en oud


Tips voor omgang met mensen met dementie

Veel vrijwilligers komen tijdens hun werk in contact met mensen met dementie. Alzheimer Nederland heeft een website met praktische tips en achtergrondinformatie voor naasten en vrijwilligers.

http://www.alzheimer-nederland.nl/informatie/zorgen-voor-iemand-met-dementie/omgaan-met-dementie.aspx


Verantwoord Alcohol Schenken (IVA)

Vrijwilligerswerk achter de bar van je organisatie is hartstikke goed en belangrijk werk!

Om als barvrijwilliger aan de slag te gaan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Je moet minimaal 16 jaar zijn en een Instructie Verantwoord Alcoholschenken gevolgd hebben. Deze instructie kan ook digitaal gevolgd worden. De Instructie Verantwoord Alcoholschenken bestaat uit twee delen. Een informatief gedeelte en een test van je kennis. Wanneer je de test met 30 vragen gehaald hebt krijg je via de mail een certificaat die je zelf kan printen en aan de organisatie geven. De organisaties moet bij een controle kunnen aantonen dat de barvrijwilligers een Instructie Verantwoord Alcoholschenken hebben gevolgd.


Eenzaamheid

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Door vergrijzing, ontkerkelijking en verdergaande individualisering dreigt het aantal eenzamen nog toe te nemen. Daarmee nemen ook de hoge kosten van eenzaamheid voor de samenleving toe. Eenzaamheid – het gevoel van niet ‘erbij’ horen – leidt vaak tot gezondheidsproblemen en daarmee tot een groter beroep op de zorg.

https://www.vrijwilligersacademiebreda.nl/cursusaanbod/e-learning/e-learning-eenzaamheid/


Verkeersregelaars bij evenementen

De E-learning module Instructie Evenementenverkeersregelaar vervangt de klassikale instructie welke door de politie door het hele land werd gegeven. De Instructie is een initiatief van SVNL en Politieacademie en wordt mede mogelijk gemaakt door NOC*NSF, Atletiekunie, KNBLO, KNMV, KNSB, KNVB, KNWU, NTFU, en NWB.

https://www.verkeersregelaarsexamen.nl/


 Vrijwilligers Vinden en Binden

In deze cursus leer je stap voor stap hoe je de werving en begeleiding van vrijwilligers aan kunt pakken. De cursus bestaat uit een interactief videoprogramma en een persoonlijk plan van aanpak. Hiervoor dien je een inlogcode aan te maken.

http://www.vrijwilligerswerkacademie.nl/


Dementie

De drie cursusdoelen

De internetcursus DementieOnline voor mantelzorgers heeft drie doelen:

  1. Leren omgaan met de dementie en het (veranderende) gedrag van uw naaste.
  2. Zorgen voor uw naaste, zonder dat u zelf overbelast raakt.
  3. Meer grip krijgen op de situatie, zodat de zorg voor uw naaste nog beter lukt.

De cursus is vooral een ‘doe-cursus’. Wat u leert, kunt u meteen toepassen in uw situatie. Deelnemers die de cursus volgden, voelen zich sterker en meer in balans. Daardoor lukt het hen nog beter om voor hun naaste te zorgen.

Voor mantelzorgers maar ook vrijwilligers kunnen er veel van opsteken!

https://www.dementieonline.nl/online-cursus/aanmelden/


KNVB modern verenigingsbesturen: Back to Basics

De vereniging staat onder druk is een veel gehoorde kreet. Dit filmpje is bedoeld ter inspiratie voor verenigingsbestuurders die werken aan hun vereniging.

KNVB modern verenigingsbesturen: Back 2 Basics 2

 

N.B. de Vrijwilligers Academie geeft u links naar bestaande  e-mail learning voor vrijwilligers. De Vrijwilligers Academie is niet aansprakelijk voor de inhoud hiervan nog voor de kosten als die eraan verbonden blijken te zijn, bij vervolg bijv.