Aanmelden
Aanmelden voor oriëntatiebijeenkomsten is altijd mogelijk. Voor de overige trainingen is het een voorwaarde dat je vrijwilliger bent bij een maatschappelijke organisatie.

Afmelden
Als je verhinderd bent om naar een training te komen, laat ons dit dan zo vroeg mogelijk weten. We heten graag zoveel mogelijk vrijwilligers welkom en het aantal plaatsen per training is beperkt. In jouw plaats kan dan iemand anders deelnemen.

Bijeenkomst gemist?
Mocht je bij een training die uit meerdere bijeenkomsten bestaat, de eerste keer niet kunnen deelnemen, dan vervalt daarmee de mogelijkheid tot verdere deelname aan die training en word je verzocht je op een later tijdstip opnieuw voor deze training in te schrijven.
Mocht je bij een training die uit meerdere bijeenkomsten bestaat bij één bijeenkomst afwezig zijn, dan krijg je geen bewijs van deelname totdat je het ontbrekende onderdeel later hebt ingehaald.

Trainingen van de Vrijwilligersacademie
Inhoud en trainingsmateriaal is eigendom en verantwoordelijkheid van de betreffende cursusaanbieder en is voor eigen gebruik. Wij verzoeken bij eventuele verspreiding aan derden vooraf toestemming te vragen.

De Vrijwilligers Academie geeft basistrainingen aan de nieuwe vrijwilligers. Voor wie al werkt als vrijwilliger zijn er vervolgtrainingen en verdiepingsbijeenkomsten. Een belangrijk onderdeel van alle trainingen en bijeenkomsten voor vrijwilligers is het uitwisselen van ervaringen, het bespreken van dilemma’s en het oefenen van vaardigheden. Het aanbod bestaat gedeeltelijk uit open trainingen of bijeenkomsten en gedeeltelijk uit besloten bijeenkomsten. De besloten bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor vrijwilligers die aangesloten zijn bij de aanbiedende organisatie. Per training staat aangegeven of er een deelnemersbijdrage voor deze bijeenkomst geldt.

De aanbieder bepaalt hoe je een eventuele bijdrage kunt betalen. Informatie staat bij de betreffende cursus.

Vragen over een specifieke workshop of  training kun je stellen aan de organisatie die de cursus aanbiedt. De gegevens van de organisatie staan bij de betreffende cursus.

Vragen over een specifieke workshop of  training kun je stellen aan de organisatie die de cursus aanbiedt. De gegevens van de organisatie staan bij de betreffende cursus.

Vragen over een specifieke workshop of  training kun je stellen aan de organisatie die de cursus aanbiedt. De gegevens van de organisatie staan bij de betreffende cursus.

Vragen over een specifieke workshop of  training kun je stellen aan de organisatie die de cursus aanbiedt. De gegevens van de organisatie staan bij de betreffende cursus.

Inschrijven kan direct op deze website. Bekijk de kalender voor het actuele aanbod.