De Vrijwilligers Academie Gooi en Vechtstreek beschermt uw persoonsgegevens

Visie op privacy

Onder nieuwe en oude wetgeving, privacy is altijd belangrijk geweest voor de Vrijwilligers Academie. We hanteren een beleid dat we geen informatie verzamelen die niet essentieel is voor het organiseren en de kwaliteit van de trainingen.

Welke gegevens verzamelen we en waarvoor

Om de trainingen te organiseren en u daar goed over te informeren hebben we enkele persoonlijke gegevens van u nodig. Om dit goed te doen verzamelen we persoonsgegevens voor:

 • uw aanmelding voor een training
 • het sturen van een bevestiging van aanmelding
 • herinneren via de e-mail
 • inschrijving nieuwsbrief, uitschrijven
 • verantwoording afleggen aan de subsidieverstrekker en de partners over het aantal cursisten


Persoonsgegevens die wij verwerken

Vrijwilligers Academie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Met wie delen we uw gegevens

Uw opgegeven gegevens worden gestuurd naar de contactpersoon van de organisatie die de training organiseert en opgeslagen in de website bij het aanbod van uw keuze. U kunt te alle tijde een verzoek doen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze administratie. Dat kan door een e-mail met uw naam te sturen aan Vrijwilligersacademie@versawelzijn.nl


Hoe lang bewaren we uw gegevens

Uw gegevens worden maximaal 2 jaar in het registratiesysteem bewaard. Op verzoek vernietigen we de aanmeldgegevens eerder, maar niet eerder dan een jaar in verband met de administratieve afhandeling en verantwoording. Er is één uitzondering op de bewaartermijn van 2 jaar.

 • Uw e-mailadres wordt behouden om u op de hoogte te houden van het cursus en workshop aanbod en wordt verwijderd wanneer u aangeeft geen mailingen meer te willen ontvangen.

 

Vrijwilligers Academie Gooi en Vechtstreek is opgericht door Versa Vrijwilligerscentrale (www.versavc.nl) Onze samenwerkingspartner voor de Vrijwilligers Academie Gooi en Vechtstreek zijn Sherpa (www.sherpa.org) en de Bibliotheek Gooi en Meer (Bussum@bibliotheekgooienmeer.nl) .

Voor vragen of meer informatie over dit privacy-regelement e-mail  Vrijwilligersacademie@versawelzijn.nl